Ile wynosi dotacja z urzędu pracy w 2018 roku i na co można ją wydać?

Dotacja z Urzędu Pracy to bardzo atrakcyjna forma dofinansowania działalności. Uzyskiwany w ten sposób kapitał może mieć wysokość nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych i jest całkowicie bezzwrotny. Kto może się starać o tego rodzaju środki, ile aktualnie wynosi łączne dofinansowanie oraz na co przeznaczyć można zdobytą dotację?

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dotacje z Urzędu Pracy ubiegać mogą się jedynie przedsiębiorcy, którzy posiadają status osoby bezrobotnej. Wnioskodawca nie może studiować dziennie, jednak dopuszczalna jest nauka w formie studiów zaocznych. W okresie roku przed złożeniem podania o dotację nie można prowadzić działalności gospodarczej oraz odmówić propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu. Środki z PUP przyznawane jest jednorazowo, więc osoby ubiegające się o powtórną dotację lub składające wnioski w kilku urzędach nie uzyskają dofinansowania. Informacje na temat regulaminu dotacji w poszczególnych Urzędach Pracy mogą nieco różnić się od warunków ogólnych.

Ile wynosi dotacja z Urzędu Pracy?

Wysokość dotacji zależy przede wszystkim od ilość środków dostępnych w budżecie wybranego Urzędu Pracy. Maksymalna granica dofinansowania to sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2018 roku wynosi ono przeciętnie 4695,31 złotych, w związku z czym maksymalna wysokość dotacji to w przybliżeniu 28 tysięcy złotych. Zazwyczaj jest to jednak maksymalnie około 20 tysięcy. Pieniądze te przyznawane są bezzwrotnie, przez co możliwość ich uzyskania okazuje się wyjątkowo korzystną opcją dla przedsiębiorców. Każdy PUP zamieszcza szczegółowe informacje na temat dotacji w swoim regulaminie wewnętrznym. Na stronie internetowej wybranego urzędu znaleźć można także aktualną dostępność środków.

Na co wydać pieniądze z dotacji?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy przeznaczyć można na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, czyli np. maszyn i urządzeń. Za uzyskane środki wykupić można także potrzebne do pracy oprogramowanie. Pieniądze pozwalają również na zareklamowanie swojej działalności, ale jedynie do kwoty 2000 złotych. Połowę wartości dotacji przeznaczyć można na zakup towaru handlowego, a 30 proc. na wyremontowanie lokalu firmowego. Do kwoty 1000 złotych skorzystać można z konsultacji lub pełnej pomocy prawnej. W przypadku braku dużych wydatków materialnych, środki mogą posłużyć także na konsultacje z biurem rachunkowym i wynegocjowanie korzystniejszych warunków opłat za usługi księgowe w przyszłości.