Jaka dotacja na otwarcie firmy?

Dotacja na sklep internetowy

Dobry interes to sposób na sukces. Wiedzą o tym osoby, które widzą potencjał w planowanym biznesie i pragną uruchomić własny firmę. Zakładając działalność, młodzi przedsiębiorcy zmagają się jednak z problemem braku dofinansowania. Sposobem na uzyskanie pieniędzy może być dotacja na otwarcie firmy, którą obecnie otrzymać można z kilku różnych źródeł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Wsparcie z UE obejmuje dwie formy dofinansowania, czyli dotacje oraz mikro-pożyczki. Rodzaj wybranego programu dopasowany jest indywidualnie do przedsiębiorcy, a także miejsca realizacji danej inwestycji. Dotacje unijne przysługują osobom pełnoletnim, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Największe szanse na dofinansowanie mają przedsiębiorcy, których warunki na rynku pracy nie są zbyt korzystne. Dotyczy to np. osób długotrwale bezrobotnych, po urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz zamieszkałych na wsi.

Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy

Drugą najczęściej wybieraną przez młodych przedsiębiorców opcją jest dotacja z Urzędu Pracy. Rozwiązanie to dostępne jest jedynie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Nie istnieją żadne wytyczne w kwestii długości bezrobocia. Na pieniądze nie mogą jednak liczyć przedsiębiorcy, którzy odmówili propozycji pracy, w ciągu ostatniego roku prowadzili własną firmę lub uzyskali dotację już wcześniej – nie tylko z Urzędu Pracy, ale np. ze środków unijnych.

Dofinansowanie z PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony jest dla mieszkańców wsi oraz osób ubezpieczonych w KRUS. Aby uzyskać dotację, konieczne jest spełnienie kilku warunków dodatkowych. Siedziba firmy powinna się znajdować na terenie gminy, a także oferować przynajmniej jedno nowe miejsce pracy. Dotacja nie przysługuje osobom, które w ciągu ostatniego roku korzystały ze wsparcia w ramach innego programu.

Dotacja z PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Dla uzyskania dotacji wymagany jest status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określany jest przez aktualne rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Obejmuje ono możliwość przyznawania osobom niepełnosprawnym środków zarówno na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, jak i wkładu do spółdzielni socjalnej.