Jak zaksięgować dotację z urzędu pracy?

Dotacje oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy poszukują środków na rozpoczęcie własnej działalności. Dofinansowanie zapewnia zastrzyk gotówki na początek, a na dodatek jest całkowicie bezzwrotne. Uzyskane środki powinny być przeznaczone przede wszystkim na inwestycje o jednorazowym charakterze. Należy jednak pamiętać, że otrzymana dotacja powinna być odpowiednio udokumentowana, zaksięgowana i rozliczona.

Jak zaksięgować dotację?

Pieniędzmi pozyskanymi z dotacji sfinansować można m.in. zakup wyposażenia, środków trwałych, materiałów czy towarów. Sposób rozliczenia zależy w dużym stopniu od klasyfikacji poszczególnych wydatków. Podstawowe elementy wyposażenia oraz towary mogą wchodzić w koszty uzyskania przychodu, więc należy ująć je w Księdze Przychodów i Rozchodów. Nie można jednak w ten sposób księgować zakupów spełniających ogólne kryteria środków trwałych. W przypadku finansowania dotacją, należy wprowadzić je do ewidencji oraz dokonać amortyzacji. Opisy amortyzacyjne nie są zaliczane do kosztu podatkowego, jeżeli zakup środka nie jest finansowany częściowo ze środków własnych, a częściowo z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy. W takiej sytuacji odpisy dotyczące części pokrywanej własnymi pieniędzmi zaliczane są do kosztów podatkowych. Przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania otrzymanej dotacji jako przychodu, niezależenie od możliwości zaliczenia sfinansowanego zakupu do kosztów oraz jego rodzaju.

Dotacja z Urzędu Pracy a VAT

Niezależnie od rodzaju zakupu, czynny podatnik VAT ma prawo odliczenia podatku na zasadach ogólnych. Dotyczy to finansowania zarówno środków trwałych czy elementów wyposażenia, jak i towarów. W praktyce, osoby odliczające VAT od zakupów w ramach dotacji zobowiązane są do zwrócenia kwoty podatku do Urzędu Pracy. Postanowienie o takim charakterze obecne jest w większości umów dotyczących dofinansowania. Przedsiębiorcy przysługuje natomiast prawo rezygnacji z możliwości odliczania VAT, jednak konieczne jest powiadomienie o tym Powiatowego Urzędu Pracy. W takiej sytuacji nie jest wymagany zwrot VAT urzędnikowi. Rezygnując z jego odliczania, do kosztów utrzymania przychodu należy zaliczyć tylko wartość netto poszczególnych zakupów. Prawidłowe księgowanie dotacji jest nadzorowane przez Urzędy Pracy. Jeżeli dofinansowana firma przestanie funkcjonować w ciągu roku, pieniądze należy zwrócić. Jeżeli przedsiębiorca nie wykaże dotacji jako przychodu, po zwrocie nie jest zobowiązany do dokonywania korekty przychodów.